Nytt från oss:
Film om cement- och betonghistoria

På uppdrag av Heidelberg Materials Cement Sverige har vi på Centrum för Näringslivshistoria producerat en film om den svenska cementbranschens historia.

Cement, och slutprodukten betong, har under de senaste 150 åren grundlagt samhällsbygget. Vägar, broar, kraftstationer och inte minst bostäder skulle ha varit betydligt svårare och dyrare att bygga utan inhemsk tillgång till cement.

Det här ville Heidelberg Materials Cement Sverige (tidigare Cementa) uppmärksamma när de 2021 anlitade Centrum för Näringslivshistoria för att producera ett antal webbtexter om den svenska cementbranschens historia. Texterna gavs året därpå även i bokform, rikligt bildsatt med fotografier ur flera företagsarkiv.

Som ett tredje steg i detta samarbete fick Centrum för Näringslivshistoria även i uppdrag att sätta ihop en film som dels skulle sammanfatta cementbranschens historia, dels blicka mot den utveckling som ligger framför oss. Resultatet kan du titta på här:

Projektgrupp hos Centrum för Näringslivshistoria