Sara Johansson

Förläggare och redaktionell chef

Sara Johansson är förläggare och redaktionell chef på Centrum för Näringslivshistoria. Trots alla böcker, tidningar och sajter hon gjort om företag blir hon fortfarande lika glad över de aha-upplevelser företagshistorien ger.

Vi har gjort film om cement och betong

På uppdrag av Heidelberg Materials Cement Sverige har vi på Centrum för Näringslivshistoria producerat en film om den svenska cementbranschens historia.

Företagshistoria 4/2023 – Tåg, musik och en brännbar bock

Årets sista nummer av Företagshistoria berättar om järnvägens tillblivelse och utveckling, ute 12 december.

Kungen + näringslivet = sant i nya Företags­historia

Den 2 oktober kommer årets tredje nummer av Företagshistoria ut i handeln. I den berättar vi om kungen och näringslivet, Bilprovningens historia och roliga arkivfynd.

Frågor till arkivarien

Arkiven hos Centrum för Näringslivshistoria används framför allt av företagen själva, men en hel del andra visar också intresse för dem. Oavsett är det servicedesken Bild & fakta som hanterar frågorna.

Cyklar och diamanter i nya numret av Företagshistoria

På tisdag 20 juni kommer årets andra nummer av Företagshistoria ut i handeln.

Vi berättar Stims historia

I en jubileumsskrift, framtagen med hjälp av Centrum för Näringslivshistoria inför Stims 100-årsjubileum, ges en unik inblick i både musiklandskapets utveckling och Stims arbete.

Nytt från förlaget: Kerstin Hesselgren – hälso­vårdsapostel och riksdags­pionjär

Kerstin Hesselgren var en av de fem kvinnor som först tog plats i det svenska parlamentet, och även en pionjär inom många andra områden. Förlaget Närings­livs­historia ger nu ut den första hel­täckande biografin om hennes liv och gärning.

Två sekel med Norstedts

Jubilerande Norstedts släppte ett praktverk med 200 nedslag ur förlagets långa historia. Materialet har inhämtats bl a från Norstedts omfattande arkiv hos oss på Centrum för Näringslivshistoria.

Skolor och curling i senaste Företagshistoria

I årets allra första numret av Företagshistoria berättar vi bl a om 1800-talets företagsamma kvinnor som förändrade dåtidens skolväsende, Polarbröds historia och finska porslinstillverkaren Arabia.

Nytt från förlaget: Svenska Retursystem 25 år i branschen

Svenska Retursystem, SRS, startade genom ett unikt samarbete mellan de största aktörerna inom livsmedelsbranschen. I en ny skrift från Förlaget Näringslivshistoria berättas företagets historia.