Sara Johansson

Redaktör, chefredaktör för magasinet Företagshistoria

Sara Johansson är redaktör på Centrum för Näringslivshistoria. Trots alla böcker, tidningar och sajter hon gjort om företag blir hon fortfarande lika glad över de aha-upplevelser företagshistorien ger.

SCA:s arkiv till Centrum för Näringslivshistoria

SCA:s arkiv om nästan 6 000 hyllmeter, som till nu stått i Villa Merlo i Timrå, flyttas under hösten till Centrum för Näringslivshistoria. Det säkrar materialets framtida levnad i professionella arkivlokaler, samtidigt som det blir mer tillgängligt för ännu fler forskare från hela landet och även öppnar upp för samarbeten med lokala arkivaktörer som Näringslivsarkiv i Norrland.

Företagsmuseer, ABBA och kungliga favoriter i Företagshistoria

I senaste numret av Företagshistoria berättar vi om systemet med brittiska hovleverantörer, företag som skapar egna museer och svensk standardisering. Ute 27 september!

Ny bok: Mathilda – historien om Indiskas grundare

Förlaget Näringslivshistorias senaste utgivning är en biografi om en färgstark person som levde ett makalöst liv. Ett människoöde som skulle vara bortglömt om det inte vore för ett efterlämnat fotoalbum.

Nytt från förlaget: 100 år av standarder

En standard är en gemensam lösning på ett återkommande problem. Syftet med standarder är att skapa enhetliga rutiner för att generera största möjliga nytta inom ett visst område. När Svenska Institutet för Standarder, SIS, i år firar 100 år uppmärksammar de ett antal banbrytande standarder i ett magasin producerat av Centrum för Näringslivshistoria.

Sveriges elektrifiering i senaste Företagshistoria

I nya numret av Företagshistoria berättar vi hur det gick till när Sverige elektrifierades. Och hur landet sedan gick in i atomåldern när kärnkraften utvecklades, inte minst med hjälp av företaget AB Atomenergi. Ute 14 juni.

Nytt från förlaget: M Sverige 100 år

Riksförbundet M Sverige (tidigare Motormännen) har alltid arbetat för säkra förare i säkra bilar på säkra vägar. Nu finns en bok som berättar konsumentorganisationens 100-åriga historia.

Vi ordnar och förtecknar af Klints arkiv

Centrum för Näringslivshistoria genomför just nu ett uppdrag åt Stiftelsen Hilma af Klints verk.

Revision i nya numret av Företagshistoria

I årets första nummer av Företagshistoria slår vi ett slag för revisorernas viktiga uppdrag. Dessutom om företagshistoriska världsarv, såpakungen Grumme och strålkniven. Ute den 15 mars!

Göteborgs Kex arkiv till Centrum för Näringslivshistoria

Göteborgs Kex anrika fabrik i Kungälv kommer att slå igen vid årsskiftet 2022–2023 då produktionen flyttas till Lettland. Inför detta har fabrikens arkiv inventerats och material flyttats över till Centrum för Näringslivshistoria i Bromma.

Sällskapsspel i årets sista nummer av Företagshistoria

Stilbildande kortspel, AGAs okända bil och SAS skakiga resa kan du läsa om i senaste numret av Företagshistoria, ute i handeln den 7 december.