Nytt från förlaget:
Om och om igen

VISA BILDTEXT
Om och om igen - Svenska Retursystem, sedan 1997, (Förlaget Näringslivshistoria 2022).

Svenska Retursystem, SRS, startade genom ett unikt samarbete mellan de största aktörerna inom livsmedelsbranschen. I en ny skrift från Förlaget Näringslivshistoria berättas företagets historia.

Svenska Retursystem grundades 1997 utifrån övertygelsen om att det går att göra livsmedelsbranschens flöden av varor mer effektiva och klimatsmarta. Med lådor och pallar i återvinningsbar plast ville man skapa effektiva och hållbara varuflöden i ett kretslopp mellan producenter, grossister, butiker och restauranger. Lösningarna har förfinats och utvecklats stegvis över åren – men grundansatsen är densamma idag som vid starten. Detta gör att SRS med trovärdighet kan säga att cirkulär ekonomi verkligen ligger i företagets dna.

För att markera 25 år i branschen gav de oss på Förlaget Näringslivshistoria i uppdrag att producera skriften Om och om igen där några av företagets alla engagerade medarbetare berättar om verksamheten.

Projektgrupp hos Centrum för Näringslivshistoria