Förlaget Näringslivshistoria

FÖRLAGET NÄRINGSLIVSHISTORIA ger ut böcker och tidningar som berättar företagens och näringslivets historia. Våra projekt utgår oftast från det rika källmaterial som finns i företagsarkiven hos Centrum för Näringslivshistoria, förlagets ägare.