Avslutat forskningsprojekt:
Transporthistoriska underlag till nytta för infrastruktur och forskning

VISA BILDTEXT
Balkbro i armerad betong, Tylfors. Bild: Skanskas arkiv, Centrum för Näringslivshistoria.

Det tvååriga projektet Transporthistoriska underlag till nytta för infrastruktur och forskning är nu avslutat.

På uppdrag av Trafikverket har Centrum för Näringslivshistoria i samarbete med de Maritima och transporthistoriska museerna gjort en översyn över transporthistoriska arkiv och forskning inom landet samt provat metoder för att göra historiskt material mer åtkomligt för såväl forskare som Trafikverkets experter.

Projektet är nu avslutat och projektets slutrapport finns tillgänglig i fulltext via DiVa.

Läs slutrapporten här