Nytt från förlaget:
Ny bok om svensk cement

VISA BILDTEXT
Boken om svensk cement på Förlaget Näringslivshistoria.

1871 grundades Skånska Cementaktiebolaget, dagens Cementa. Där och då startade också den svenska cementbranschen. I en ny bok från Förlaget Näringslivshistoria berättas cementens historia.

Under de 150 år som gått har cement, och slutprodukten betong, blivit allt viktigare för samhällsbygget. Vägar, broar, kraftstationer och inte minst bostäder skulle ha varit betydligt svårare och dyrare att bygga utan inhemsk tillgång till cement. Det är också ett material som väckt, och fortfarande väcker, starka känslor. Inte minst under det senaste året.

För en del representerar det allt som är hårt och opersonligt medan andra ser de möjligheter och den skönhet som finns i det enkla och stabila. Men oavsett har byggnadsmaterialet blivit en självklar del i våra liv.

På uppdrag av Cementa/Heidelberg Cement Northern Europe kartlade Centrum för Näringslivshistoria den svenska cementbranschens historia, vilket resulterade i ett antal texter som publicerades på företagets jubileumssajt under 2021. Det är dessa texter som nu kommit nu ut i bokform, rikligt bildsatta med fotografier ur flera företagsarkiv.

Boken finns endast hos Cementa och ligger inte ute till försäljning i bokhandeln.

Projektgrupp hos Centrum för Näringslivshistoria

Tryckeri: Livonia Print, Riga, Lettland