Evenemang

Anders Houltz medverkar i seminariet ”Stockholms förstäder och deras historia 1870–2020”

18 apr 2024, kl 16.00 - 17.00

VISA BILDTEXT
Den 18-19 april medverkar Anders Houltz i seminariet ”Stockholms förstäder och deras historia 1870–2020”, anordnat av Stads- och kommunhistoriska institutet på Stockholms universitet och Stockholms stadsmuseum.

Den 18-19 april medverkar Anders Houltz i seminariet ”Stockholms förstäder och deras historia 1870–2020”, anordnat av Stads- och kommunhistoriska institutet på Stockholms universitet och Stockholms stadsmuseum.

Stockholm och andra storstäders historia brukar traditionellt beskrivas ur innerstadens synvinkel. De kåkstäder, arbetarområden och planerade förorter som växte fram i utkanten av den urbana kärnan har alltför sällan studerats utifrån sina egna utgångspunkter. Med den här workshopen vill vi inventera möjligheterna till ny forskning om Stockholm utifrån ett förortsperspektiv.

Stockholm industrialiserades sent och snabbt. Det krävde omfattande insatser för att bygga ut staden. Debatten om stadsbyggnation har aldrig upphört. Den följde skiftande idéer om trädgårdsstaden, grannskapsstaden, villaområden och slutligen miljonprogrammet. Med få undantag var det en medveten strävan att inte bygga ”stad”. Innerstadens så kallade stenstad har förblivit inom stadens centrala delar, medan förorterna planerades som separerade bostadsområden med eller utan tunnelbana. Desto större roll spelade grönområdena och parker.

Men dessa områden erkänns sällan som självständiga forskningsobjekt och människorna där har inte betraktats som viktiga aktörer i Stockholms utveckling till en modern storstad. Förstäderna är överlag föga undersökta, deras sociala och kulturella liv är ofta bortglömt, trots ett många gånger rikt civilsamhälle.

Anders föredrag har titeln ”Förstädernas historia i Centrum för Näringslivshistorias samlingar”.

Mer info och anmälan här