Nyheter

Alla lär sig av historien – även banker

Skandias arkiv inrymt i Slottskällaren 1930. (Källa: Skandias arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria)
VISA BILDTEXT
Foto som visar Skandias arkiv inrymt i Slottskällaren 1930. (Källa: Skandias arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria)

Att bevara bankers arkiv kan vara ett sätt att avvärja framtida ekonomiska kriser. Det är slutsatsen som Alicia Clegg drar i en Financial Times artikel om Lehman Brothers och finanskrisen 2007-08. 

Hon lyfter vikten att spara bankers arkiv längre än de tio år som är praxis idag. Utöver det faktum att bankerna kan komma att förstöra arkiv som är äldre än tio år, så finns det heller inga krav på att bankerna ska behålla arkiv från övertagande av andra banker. Likväl finns det inga krav på att arkiv som tillhör banker som gått i konkurs ska sparas.

Oron att viktiga papper ska förstöras finns främst bland forskare, men också hos European Association for Banking and Financial History, ett nätverk av finansbolag i Europa. Deras önskan är först och främst att bankerna ska spara historiskt viktiga arkiv, likt Lehman Brothers, för att viktiga händelser ska vara sparade för framtida bruk. Om bankerna sedan ger forskare tillgång till dessa arkiv kommer forskning på bankerna att kunna leda till bättre lagstiftning som potentiellt kan förhindra lika kraftiga kriser som den 2007. Exempelvis lyfter Clegg fram den biträdande professorn Gudrun Johnsen på Islands Universitet. Hon säger att om forskare kan få tillgång till banker som antingen har gått under, eller som har räddats av statliga medel, så kan mer forskning ske. Detta kan skapa en ökad kunskap i vilka svagheter i bankernas system som finns och därmed bättre skydd mot framtida krascher.

Artikeln avslutas med ett citat från Vicki Lemieux, biträdande professor på University of British Columbia;

Financial records are foundational. Once gone, they are gone for good.

Läs hela artikeln på Engelska på http://goo.gl/UZS9Wm (kräver prenumeration hos Financial Times).