Nyheter

Apotekens historia

Nu när dagligvaruhandeln börjat sälja receptfritt och det statliga apoteksmonopolet snart upphört kan det kanske vara lite intressant att läsa om de svenska apotekens historia. Följande kortartikel skrev jag för förra veckans nummer av Dagens Handel. 

Apoteken och läkemedelshandeln

Sverige fick sitt första offentliga apotek år 1575 när slottsapotekaren Anthonius Busenius fick tillstånd att flytta sin verksamhet från Stockholms slott till Stortorget för att även allmänheten skulle kunna få ta del av hans varor. Läkemedlen bestod huvudsakligen av elixir där man löst verksamma ämnen ur läkeväxter i vinsprit. De första 200 åren fanns dock även en mängd mer udda ingredienser som elfenben, mumiepulver, påfågelsträck, ädelstenar eller morgondagg inhämtad på S:t Hans dag.

På 1600-talet fick apotekarna monopol för handel med mediciner och gifter. Endast en person fick verka inom ett visst geografiskt område och det blev mycket dyrbart att köpa en sådan licens av en apotekare som drog sig tillbaka. När skråtvånget avskaffades och Sverige fick näringsfrihet i mitten av 1800-talet så undantogs apoteksbranschen och märkligt nog kom de säljbara privilegierna inte att avskaffas helt förrän år 1920!

Gränsstrider förekom: kryddkrämarna sålde delvis samma örter som apotekarna och på 1800-talet började den framväxande kemisk-tekniska industrin framställa produkter som tidigare gjorts på apotek. 1913 inskränktes apotekarnas monopol till regelrätta mediciner och samtidigt avreglerades partihandeln.

Även om apoteksprivilegierna inte längre var säljbara så levde de vidare i moderniserad form in på 1960-talet. Systemet ansågs föråldrat, ineffektivt och orättvist. Lösningen blev inte en avreglering utan en socialisering. När Socialdemokraterna under perioden 1968–1970 för enda gången i historien hade egen majoritet i riksdagen togs beslut om inlösen av samtliga svenska apotek och apotekarna fick vackert finna sig i att upphöra att vara egenföretagare och istället bli anställda i det statligt ägda Apoteksbolaget.

Kanske något märkligt, kom däremot partihandeln inte att omfattas av detta. Kronans droghandel var länge det största partihandelsföretaget för läkemedel, men trots sitt namn har det aldrig varit en del av kronan. Det grundades 1907 som en avknoppning från Apoteket Kronan, som hade fått rätt till detta namn, som tack för att de balsamerade Karl XII:s kropp 1718.

Förra året avskaffades apotekens monopol på receptfria läkemedel och i år avvecklas det statliga apoteksmonopolet fullständigt. Den gamla yrkesgruppen apotekare kommer därmed åter till heders.