Nyheter

Centrum för Näringslivshistoria har rekryterat docent Anders Houltz som ny forskningssekreterare

Anders Houltz
VISA BILDTEXT
Centrum för Näringslivshistorias nye forskningssekreterare; Anders Houltz.

Anders Houltz kommer från Kungliga Tekniska högskolan, där han varit verksam som forskare, lärare och handledare. Likaså har han ansvarat för forskningssamarbeten, konferenser och utställningar.

Han doktorerade 2003 på en avhandling om Göteborgsutställningen 1923, ”Teknikens tempel”, och har därefter skrivit böcker och artiklar i olika sammanhang. Mycket av hans forskning har handlat om industrihistoria, kulturarv och museer.

På Centrum för Näringslivshistoria kommer Anders Houltz att ansvara för strategiska frågor och kontakter med olika forskningsmiljöer, dessutom delta som projektledare för forskningsförberedande projekt.

     –Jag är glad över att vi kunnat rekrytera Anders till jobbet som forskningssekreterare. Det är en viktig bit utav Centrum för Näringslivshistorias verksamhet att inspirera till forskning och att befästa positionen som en aktör mellan näringsliv och akademi. Anders är med sin erfarenhet ytterst lämpad att driva detta arbete, säger vd Alexander Husebye.

Centrum för Näringslivshistoria är ett av världens ledande näringslivsarkiv. CfN ger även ut tidskriften Företagshistoria och åtskilliga böcker som berättar företagens historia och näringslivets betydelse för Sveriges moderna historia. CfN:s forskningssekretariat driver projekt med finansiering av de stora forskningsstiftelserna.