Nyheter

”Företagshistorier och källkritik lockar.” Skolansvarig i Årskrönika 2016.

Fler lektionsplaner och nytt utseende på Företagskällan, vår skolsajt med gratis lektionsmaterial , gjorde att allt fler lärare kom – på besök med hela skolklassen! Det berättar vår skolansvariga arkivpedagog Anahi Davila i denna text från vår Årskrönika 2016.

Att vi sitter på en kunskapsskatt får vi ofta höra på Centrum för Näringslivshistoria.  Våra djupa företagsarkiv är en rik pedagogisk resurs för lärare och elever, både för de som vill förstå hur näringslivet påverkat samhällets utveckling, eller för de som vill fördjupa sig i verklig källkritik och träna på att söka korrekt fakta i verkligt historiskt material.

Precis som vi gjort tidigare har vi i år fortsatt att omsätta denna kunskapsskatt i pedagogiskt material och i samarbeten med skolans värld. Vår skolsajt Företagskällan gavs ett nytt utseende och förbättrad navigation under året – men framför allt utökade vi materialet med hundratals lektionsplaner. Sedan tidigare har sajten ett gedigt djup i lektionsmaterial, i form av texter, filmer och poddar, som beskriver olika företagshändelser. Men för att ytterligare underlätta för lärare att föra in materialet i klassrummet så arbetar vi nu med att varje lektionsmaterial ska ha ett eget lektionsförslag, anpassat efter läroplan GY11.

Till exempel så har nu artikeln ”Reglering av öppettider”, som handlar om hur butikers öppettider utvecklats genom åren, ett separat lektionsförslag. Där beskriver vi vilka kurser texten lämpar sig bäst för – i det här fallet Historia 1a1, Historia 1a2 och Samhällskunskap 1a1 – och vilka centrala mål i läroplanen den hjälper till att stödja, t ex ”Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö.” Vi har hittills gjort hundratals lektionsförslag och fortsätter nu att utveckla dessa.

Källkritik är sedan länge ett viktigt inslag i gymnasiets läroplan. Själva tycker vi det är viktigare än någonsin att landets elever lär sig att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder. Så vi har fortsatt att gå på besök hos gymnasier – eller bjuda in skolklasser på besök hos oss, där de på plats kan öva i att granska och tolka historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, press-material och databaser. Det har varit ett nöje att få hålla dessa genomgångar med skolor från såväl vårt närområde här i Stockholm som inresande från hela landet.

I extra varmt minne håller jag heldagen som jag fick tillbringa med 50 elever från handelsprogrammet på Leksands gymnasium alldeles innan jul. Tack för att ni valde att lägga sån stor del av er årliga julresa hos oss!

Läs mer från vår årskrönika 2016