Nyheter

”Vi drar ett streck över historien.”

”Först lite tv-historia. Sen drar vi ett streck över den.” Så kan ett företag också närma sig historien i sin marknadsföring – särskilt om man är ett företag som sysslar med ny teknik.

Rubriken ovan är från en annons i Svenska Dagbladet den 11 maj 2011 för People of Lava Sweden. I den beskrivs först hur Karl Ferdinand Braun lade grunden till kristallmottagaren, som spelade en avgörande roll för hur tv-historien utvecklade sig. Sedan kom färg-tv:n, och därefter Internet. År 2011 var det enligt People of Lava dags att sammanföra Internet med tv:n. I annonsen skriver man att deras tv-apparater är det största som hänt sedan färg-tv:n. Det kan man kanske ha olika åsikter om, men de var i alla fall först i världen med att göra en internetansluten tv med operativsystemet Android. En modell (Scandinavia) av en sådan tv är föremålet för annonsen, och när man har fått hem ett exemplar kan man tydligen dra ett streck över tv-historien; ”Framtiden är äntligen här”.

Tv:ns historia används i marknadsföringen som kontrast mot deras nya produkt som är framtiden. Historien blir någonting gammalt att ta avstånd ifrån. Även på hemsidan är man noga med att lägga betoningen på framtiden då företagets historia beskrivs under rubriken ”Our history And our future”. Det finns dock en medvetenhet om att historia även har positiva konnotationer då man framhåller att ”the Lava story goes back to the sixties” trots att själva varumärket Lava inte lanserades förrän 2001. ”Innovation and experience” och ”blending the modern with the traditional” är så man vill framställa sig själv.

Idag, år 2016, fortsätter People of Lava att handbygga Scandinavia och andra modeller av sina högkvalitativa LED- och LCD-tv-apparater, samt tillverka fjärrkontrollstyrda tillbehör som väggfästen och liftar.