Nyheter

Hej forskare! Dag Kronlund

Varje år har Centrum för Näringslivshistoria ca 400 forskare som besöker de arkiv vi huserar. Vilka är de och vad forskar de om? Vi frågade en som besökt oss.

Namn: Dag Kronlund

Yrke: Fil dr. Chef för Kungliga Dramatiska Teaterns arkiv och bibliotek

Forskade om: Jag var intresserad av vilken typ av material ni hade rörande Stina Swanbergs antikvitethandel. Jag har en egen spalt på Dramatens webbplats, Kronlunds krönika, där jag skriver om allt möjligt som har med Dramatens historia att göra. Eftersom antikvitetshandeln höll till i Dramatenhuset mellan 1930-1956, ville jag kolla upp om det fanns material om den som jag kunde berätta om i min krönika.

Arkiv: Swanbergs antikvitetsaffär

Hur fick du kännedom om Centrum för Näringslivshistoria: Jag har ett exemplar av ert magasin om näringslivets historia Företagsminnen nummer 1 2012, i vilket Anna Zeuthen (arkivarie på Centrum för Näringslivshistoria) skriver om ert material i artikeln Antikvitetshistoria från andra våningen.

// Läs om fler forskare som besökt oss! //

Vill du också forska hos oss? Hör av dig! 

Eller har du kanske ett företagsarkiv som du vill placera hos oss?