Nyheter

Hej forskare! Lena Andersson-Skog

Varje år har Centrum för Näringslivshistoria ca 400 forskare som besöker de arkiv vi huserar. Vilka är de och vad forskar de om? Vi frågade en som besökt oss.

Namn: Lena Andersson-Skog

Yrke: Professor i ekonomisk historia vid Umeå universitet

Vad jobbade du på när du besökte Centrum för Näringslivshistoria:
Jag sökte material för en bok som jag håller på och skriver om Algots Nord. Det var en stor regionalpolitisk satsning på kvinnors arbetsmarknad under 1970-talet som ledde till att ett dotterbolag till ett av Nordens största konfektionsbolag vid den tiden, Algots Johansson AB, etablerades och tre textilfabriker startades i Västerbotten  1972- men där resultatet blev konkurs, ekonomiska äventyrligheter och att sömmerskorna bildade ett eget företag och tog upp kampen för en svensk textilproduktion.

Vilket arkiv forskade du i:
Jag arbetade med material från Mah-Jong, ett ikoniskt företag från 1960-1970-talet som brukar ses som ett av de främsta, för att inte säga det främsta, inom den alternativa produktionen. Mah-Jong samarbetade och sympatiserade med sömmerskornas försök att bedriva en alternativ klädproduktion i Sverige, och det var detta material jag söte.

Hur fick du kännedom om Centrum för Näringslivshistoria:
Redan som doktorand var CfNs föregångare, Stockholms företagsminnen, en viktig källa till arkivmaterial och kunskap  om företagande. CfNs verksamhet i Bromma har utvecklats till en av de viktigaste samlingsplatserna för forskare som är intresserade av svensk ekonomisk historia och företagshistoria. Som norrlänning, när man måste resa långt för att komma till arkivet, är det också en stor hjälp att möta personal som är så kunnig och hjälpsam.

Vill du också forska hos oss? Hör av dig! 

Eller har du kanske ett företagsarkiv som du vill placera hos oss?