Nyheter

Cambridgeforskare: Använd historien som strategisk resurs

I artikeln The strategic use of historical narratives: a theoretical framework har en forskargrupp från bland annat Cambridge Judge Business School som slår fast att hur framgångsrik ett företag är beror till stor del på hur ledningen lyckas skapa historiska narrativ som i sin tur ger strategiska fördelar.

Det finns redan idag en stor förståelse för vikten av historia inom företag vad gäller organisation och ledarskap. Företagshistorisk forskning hitintills har främst kretsat kring skapandet av historiska narrativ om antingen företagsledare eller organisationer för att förstå historien och hur det kan påverka dagens företag.

I den aktuella artikeln som är ett samarbete mellan William M. Fostera, Diego M. Coraiolab, Roy Suddabyc, Jochem Kroezend and David Chandlere (samtliga forskare från olika handelshögskolor runt om i världen) som publicerats i The Journal of Business History lägger man fram ett tredje förslag på hur man kan inom företag kan använda sig av sin historia. Man menar att genom att studera sin historia kan företag ges strategiska fördelar genom det sätt man disponerar, mobiliserar och använder sig av den med andra ord; hur man inom företag kan använda sig av historien om en strategisk resurs.

// Läs artikeln här //