Nyheter

HMS16: ”Vad är det som gör historien så värdefull?”

Från History Marketing Summit 2016, professor Ben Wubs presentation av sin forskning kring företags användande av sin historia: ”Usages of the Past: History, Reputation and Storytelling”.

Ben Wubs, som arbetat med företagshistoria I 30 år, höll en presentation på temat Usages of the past: history, reputation and storytelling. Wubs menade att företagen måste kunna sin egen historia av flera skäl, bland annat att eftersom tidigare beslut får konsekvenser för nuet. Historien, menade Wubs, ligger till grund för varför vi beter oss som vi gör, och ett företag är en levande organisation som reagerar på miljön.

Genom att ställa rätt frågor lär vi oss från historien. Likt en människa kan företagen inte fungera utan minne. Dessutom menade Wubs att om man tror på marknadsekonomi och ett öppet samhälle måste även företagen vara öppna.

Som exempel tog Wubs Unilever och hur företaget hanterat sin historia, framför allt agerandet under andra världskriget. Slutsatserna för Wubs var att historia lika väl kan vara en utmaning att hantera i nutid samtidigt som det kan bidra till bättre förståelse av ett företag. Historien kan användas för att analysera företagets DNA då den snarare är analytisk än moraliserande i svart eller vitt.

Reputation

Historien spelar stor roll för ett företags anseende. Wubs lyfte fram två olika exempel på företagsskandaler där anseendet spelat roll: Enron och på senare år Volkswagen.

Storytelling

Historia är ett område som ligger nära storytelling, menade Wubs, men det är inte samma sak. En bransch där storytelling är nödvändig, är lyxindustrin. Wubs använde LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), världens största lyxkoncern, som exempel. När det gäller lyxprodukter måste man berätta en historia för att skapa större emotionella värden, något som gör att konsumenterna är beredda att betala det högre priset. LVMH använder mycket historia i sin storytelling, och låter vissa varumärkens långa historia spilla över på andras. För LVMH har historien blivit en mycket viktig resurs.

Wubs slutord angående storytelling var att det ligger nära historia, men är inte historia, med storytelling skapar man myter och legender, vårdar varumärket, hanterar kundarvet och adderar värde.

Om Ben Wubs:

Ben Wubs är associate professor på Erasmus University i Rotterdam och project professor på The Graduate School of Economics, Kyoto University. Han är engagerad i ett antal projekt kring multinationella företag, transnationella ekonomiska system, affärsrelationer mellan Nederländerna och Tyskland genom tiderna och den internationella modeindustrin. Han är huvudforskare för europeiska gruppen HERA II som forskar om transnationella kopplingar i den europeiska modeindustrin sedan 1945. I det arbetet är han även kopplad till projektet The Enterprise of Culture.