Nyheter

Vi hjälper ICA lyfta sina historiska varumärken

Med hjälp av arkivarie Martin Månson på Centrum för Näringslivshistoria har ICA letat i sitt historiska arkiv och lyft fram sina egna varumärken genom tiderna från 1920 till 2000-tal.

Luxus, BOB, Corona, Skona och ICA I love eco är några exempel på varor som producerats av ICA genom åren. Dessa varumärken lyfter ICA fram i en artikel på ICA.se samt i en del av den populära ICA-såpan:

// Se även ica-historien.se – ICA:s historiska sajt producerad av Centrum för Näringslivshistoria //