Nyheter

Ny kurs i att arbeta med historiska arkiv

Under höstterminen startar institutionen för samhällsutveckling och kultur på Linköpings Universitet kursen Att arbeta med historiska arkiv på 15 hp. Vi frågade kursansvarige Björn Ivarsson Lilieblad om bakgrunden till kursen och till vem den riktar sig.

Kursen är ett samarbete med Riksarkivet och Landsarkivet i Vadstena där kursen genomförs. Tanken är att kursen ska ge grundläggande kunskaper om framväxten av det offentliga arkivväsendet. dess organisation samt det juridiska ramverk som kontrollerar det. Därtill får studenterna även lära sig att tolka och läsa äldre tiders handskrifter.

– Tanken på en arkivkurs av det här slaget har funnits länge men det är först nu alla bitar fallit på plats. Avdelningen för Historia har en lång tradition av samarbete med bland andra Riksarkivet/Landsarkivet i Vadstena och länets grund- och gymnasieskolor. Under åren har det blivit allt tydligare att det finns ett brett behov hos lärare, släktforskare, hembygdsforskare och yrkesverksamma arkivarier av ökade praktiska- och teoretiska kunskaper avseende hur man arbetar i och med historiska arkiv. Under våra samtal med Landsarkivet har vi förstått att dagens arkivutbildningar lägger stark tonvikt på samtida arkiv. Här finns med andra ord en kunskapslucka som vi som professionella historiker och arkivarier har mycket goda och kompletterande kompetenser att fylla. Säger Björn Ivarsson Lilieblad.

Att lära sig hur arkiv kan användas för att hitta svar på frågor om vår historia är även det en grund till kursen. Den vänder sig till alla från arkivarier, historiker, lärare samt hembygds- och släktforskare.

– Bredden motiveras utifrån att kursen bygger på en inledande arkivteoretisk bas vilken följs av en intresse/yrkesspecifik specialisering där studenterna arbetar med ett projekt som vinklas efter deras behov och intressen. En arkivarie kan fördjupa sig mot just arkivarbete medan en lärare kan forma ett projekt som går att omsätta i den egna undervisningen till exempel.