Nyheter

Årets arbetslivsmuseum 2017: Svenska skoindustrimuseet

Svenska skoindustrimuseet får utmärkelsen för att de har skapat en plats som på ett pedagogiskt och levande sätt visar skoindustrins och tillverkningens historia vilket leder till att en ny generation både blir delaktig i och får förståelse för den. Och inte minst för att man har tagit ansvar för ortens industrihistoria.

Bakom utmärkelsen Årets arbetslivsmuseum står Arbetets museum i samverkan med Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, Statens försvarshistoriska museer, Statens maritima museer och Sveriges Järnvägsmuseum. Priset består av 25 000 kronor, en emaljskylt och äran. Prisutdelning sker hos Svenska Skoindustrimuseet under hösten.

Skotillverkning och skoindustrin har haft en stor betydelse i Kumlas utveckling och under årens lopp har det funnits över 130 olika skotillverkare i kommunen. När skoindustrinedläggningarna var som störst började man i Kumla diskutera att bevara minnet av denna epok som haft sådan stor betydelse för kommunen. 1983 bildas en arbetsgrupp för att undersöka möjligheterna att starta ett skoindustrimuseum och 1986 öppnades Svenska Skoindustrimuseet i Kumla.

En av museets uppgifter är att samla och bevara det som rör svensk skoindustri. Föremålssamlingen omfattar drygt 7 000 poster med hundratals svensktillverkade skor, verktyg och maskiner för skotillverkning. Bildarkivet rymmer c:a 5 000 bilder på skofabriker. Museets bibliotek har böcker och tidskrifter som rör skoindustrin, arbetsförhållanden, skomode och tillverkningsprocessen.