Nyheter

Sök i vårt bebyggelsehistoriska arkiv

Visste du att Brandförsäkringsverkets historiska beskrivningar och värderingar av fastigheter från hela landet från åren 1782-1951 finns sökbara? Så här gör du en sökning!

Från starten 1782 på Gustav III:s initiativ och långt in på 1900-talet tecknade verket allframtidsförsäkringar (!) över fastigheter i städer och på landsbygd.Det digital arkivet är resultatet av ett scanningsprojekt hos Centrum för Näringslivshistoria på uppdrag av Brandförsäkringsverkets Stiftelse för Bebyggelsehistorisk Forskning. Läs mer om projektet här.

Under ett drygt år har Centrum för Näringslivshistoria arbetat med att digitalisera alla 86.000 handlingar. Och från april 2016, kan alla intresserade alltså söka och titta på de viktigaste delarna av Brandförsäkringsverkets arkiv i digital form.

Det som går att söka på är:

  • Historiskt län
  • Historisk socken/församling och städer
  • Historisk ort (stad eller by)
  • Egennamn på enskild plats eller verksamhet (t ex kyrka, gård, fabrik)
  • År eller period
  • Ägare till den värderade fastigheten
  • Försäkringens nummer

Allt det här kan du söka på i den enkla sökningen.

Men om du går till fliken ”Avancerat sök” kan du göra en geografisk avgränsning i flera steg. Först väljer du ett län. Sedan väljer du bland de socknar som låg i det länet. Sist väljer du bland de orter som låg i den valda socknen. Du behöver inte välja i tre steg, det går att söka på ett helt län eller en hel socken också.

Du kan också avgränsa till en viss dokumenttyp (”dokumentfilter”) och en viss period eller år. Fram till år 1809 försäkrades även fastigheter i Finland, som då tillhörde riket. Dessa är också sökbara på sina historiska län. Län, socknar och orter är alltså de som gällde vid tiden när dokumentet skapades. Gränser har ändrats åtskilligt över tiden och kommer att fortsätta att ändras, men de historiska gränserna är oföränderliga i sin tid. Däremot har vi valt att så långt det har varit möjligt, modernisera stavningarna och normalisera namnen. Vi vill gärna uppnå att samma socken eller ort inte förekommer flera gånger i dropdownlistorna.

Kategorin ”Kartor” omfattar både de enklare kartor som hör ihop med enskilda försäkringsvärderingar, och fristående översiktskartor över en hel by eller en stad.

När du gör en sökning kommer sökresultatet längst ned. När du klickar på ett sökresultat kommer du till visningen av det enskilda dokumentet medan de flesta dokumenten är flersidiga pdf-filer och de flesta kartor jpeg-filer.

För frågor rörande det bebyggelsehistoriska arkivet, vänligen kontakta Cecilia Bohlin (cecilia.bohlin@naringslivshistoria.se).