Nyheter

Stadsarkivet satsar på history marketing

Det främsta argumentet för att arbeta med history marketing är att vi reagerar och berörs av människors livsöden samtidigt som historien har en positiv effekt på oss, menar Mats Hayen, ansvarig för history marketing på Stockholms stadsarkiv i en intervju med Benke Carlsson på bloggen Picture this!

Att historien kan användas för att stärka ett varumärke är något som vi på Centrum för Näringslivshistoria har som utgångspunkt för hela vår verksamhet. och vi bli alltid lika glada när andra får upp ögonen för marknadsföring baserad på historien – history marketing.

Nu är det Stockholms stadsarkiv som redan 2012 fick i uppdrag att lyfta fram stadens historiska skatter och marknadsföra stadens nämnder och styrelser genom deras historia. På så sätt ska man bygga på varumärket Stockholm. Man vill även sprida kunskap om hur man kan använda arkiven för att förbättra kommunikation och marknadsföring.

Inom stadsplaneringen används history marketing mycket då man genom att lyfta fram t.ex. Skärholmens historia kan visa på vikten av förändring och utveckling.

Stockholms stadsarkiv samarbetar med SVT i och med programmet Vem tror du att du är? och med Svenska dagbladets blogg Mitt Stockholm.

Läs hela intervjun här!

Mer om history marketing på BizStories

  • Läs om grunderna i history marketing
  • Läs om hur vissa företag använder sig av sitt etableringsår i marknadsföring
  • Läs om hur Marabou använde sig av sin historia – med hjälp från Centrum för Näringslivshistoria – för att fira sitt 100 års jubileum
  • Eller läs alla våra artiklar om history marketing!