Nyheter

SvD lyfter fram Sofia Gumaelius

Johan Lindberg tar i artikeln ”Uppväxt med hustyrann – blev annonsdrottning” på SvD Näringsliv upp annons- och reklampionjären Sofia Gumaelius vars företagsarkiv finns på Centrum för Näringslivshistoria.

Materialet till artikeln kommer till stor del från ovannämnda arkiv och har sammanställts med hjälp av bl.a. arkivarien Lina Wiberg på Centrum för Näringslivshistoria. Lindberg har även intervjuat författaren Ewonne Winblad som medverkade i avsnittet om Gumaelius i serien Entreprenörerna, en samproduktion från 2011 av Centrum för Näringslivshistoria och Mediabruket.

Läs mer om Sveriges first lady of the press och vikten av att lyfta fram kvinnors insats i den svenska näringslivshistorien.