Nyheter

Tekniska Museets årsbok Daedalus digitaliserad

Digital teknik öppnar nya ingångar till gamla samlingar, väcker nya frågor och kritiska perspektiv. Det är idén bakom forskningsprojektet Digitala modeller som nu har tillgängliggjort Tekniska museets årsbok Daedalus digitalt från starten 1931 till idag.

Digitala modeller är ett samarbete mellan Tekniska museet i Stockholm, med nationellt ansvar för det tekniska och industrihistoriska kulturarvet och HUMlab vid Umeå universitet, landets främsta kunskapscentrum för forskning inom digital humaniora. Även Centrum för Näringslivshistoria medverkar. Med projektet vill man lyfta fram teknikhistoriens samlingar, digital humaniora och industrialismens berättelser.

// Läs mer om Digitala Modeller // 

Med tre olika kulturarvsperspektiv undersöks digitaliseringen som praktik och hur det kan användas som en brygga mellan forskning, minnesinstitution och besökare. Som en del i projektet har man nu digitaliserat Tekniska museets årsskrift Daedalus som för första gången gavs ut 1931. År 2015 hade 82 årgångar getts ut och sammanlagt 1500 sidor är digitaliserade. Dædalus tillkom som en sorts länk mellan museet och teknikhistoriskt intresserade personer. Årsskriften är utgiven av Tekniska museet eget förlag, i samarbete med föreningen Tekniska museets vänner.

// Här kan du läsa Daedalus // 

Tanken är att OCR-koda materialet för textanalys och uppmärkning och på så sätt kunna undersöka textmängder i jakt efter språkliga och teknik-, miljö-, medie- och genushistoriskt mönster.