Evenemang

Anders Houltz om coronaprojektet på FAI, FALK och Riksarkivets konferens

14 okt 2021, kl 11.00 - 11.40

VISA BILDTEXT
Vår forskningschef Anders Houltz deltar i ett panelsamtal om covidmaterial i enskilda arkiv på FAI, FALK och Riksarkivets gemensamma digitala konferens 12-14 oktober.

Vår forskningschef Anders Houltz deltar i ett panelsamtal om covidmaterial i enskilda arkiv på FAI, FALK och Riksarkivets gemensamma digitala konferens 12 – 14 oktober.

Centrum för Näringslivshistorias forskningschef Anders Houltz kommer att delta i ett panelsamtal under rubriken Covid i de enskilda arkiven – vad blir kvar då? på FAI, FALK och Riksarkivets gemensamma konferens som äger rum 12 – 14 oktober. I panelen deltar också Maud Almström Blom, funktionsansvarig främja enskilda arkiv, Riksarkivet, Anna Ketola, arkiv- och verksamhetschef, Skånes arkivförbund, Catalina Benvente, arkivarie, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Susanne Nylund Skog, forskningsarkivarie, på Institutet för språk och folkminnen, Göteborgs universitet.

Se hela programmet här