Evenemang

Anders Johnson om Kerstin Hesselgren på Stockholms stadsmuseum

30 maj 2023, kl 18.00 - 19.30

VISA BILDTEXT
Föredrag om Kerstin Hesselgren med skrift­ställaren Anders Johnson om som släpper boken "Kerstin Hesselgren – hälso­vårdsapostel och riksdags­pionjär" på Förlaget Näringslivs­historia under våren 2023.

Föredrag om Kerstin Hesselgren med skrift­ställaren Anders Johnson om som släpper boken ”Kerstin Hesselgren – hälso­vårdsapostel och riksdags­pionjär” på Förlaget Näringslivs­historia under våren 2023.

I början av sin karriär anställdes Kerstin Hesselgren av Stockholms stad som Sveriges första bostads­inspektris och första skolköks­inspektris. Därefter var hon yrkesinspektris 1913–1934 och den första statsanställda kvinnan med myndighets­befogenheter.

Kerstin Hesselgren var den mest betydelsefulla kvinnan i svensk politik och statsförvaltning före 1945. Därtill var hon svensk representant i ILO, FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor, och Nationernas förbund.

Läs mer om evenemanget och köp biljetter här