Digital röstlängd

Årsmöte Föreningen Centrum för Näringslivshistoria

14 maj 2020, kl 13.00 - 13.00

VISA BILDTEXT
Digital anmälan och röstlängd till årets årsstämma i Föreningen Centrum för Näringslivshistoria.

Är du röstberättigad ombud för medlemsföretag eller medlemsorganisation i föreningen Centrum för Näringslivshistoria? Här kan du anmäla dig till stämman som genomförs per capsulam. Anmälan kommer att vara öppen till den 14 maj kl 13.00. För att rösträtt ska kunna utövas ska medlemsavgiften vara betald och bokförd senast den 13 maj 2020.