Digital röstlängd

Årsstämma Sällskapet Näringslivshistoriens Vänner

11 maj 2021, kl 13.00 - 13.00

VISA BILDTEXT
Är du medlem i Sällskapet Näringslivshistoriens Vänner? Då kan du här anmäla dig till årets föreningsstämma, som genomförs per capsulam.

Är du medlem i Sällskapet Näringslivshistoriens Vänner? Då kan du här anmäla dig till årets föreningsstämma, som genomförs per capsulam. Genom att anmäla dig godkänner du det stämmoprotokoll som du ska ha fått mejlat till dig, tillsammans med övriga stämmohandlingar. Alla handlingar kan du ladda ner här på sidan. Har du frågor eller inte fått dokumenten, mejla då cecilia.klynne@naringslivshistoria.se.

Anmälan på den här sidan kommer att vara öppen till den 11 maj kl 13.00. För att rösträtt ska kunna utövas ska medlemsavgiften vara betald och bokförd senast den 9 maj 2021.