Digital röstlängd

Årsstämma Sällskapet Näringslivshistoriens Vänner

15 jul 2020, kl 13.00 - 13.00

VISA BILDTEXT
Är du medlem i Sällskapet Näringslivshistoriens Vänner? Årets stämma genomfördes per capsulam.

Är du medlem i Sällskapet Näringslivshistoriens Vänner? Då kan du här anmäla dig till årets föreningsstämma, som genomförs per capsulam. Genom att anmäla dig godkänner du det stämmoprotokoll som du ska ha fått mejlat till dig, tillsammans med övriga stämmaohandlingar. Har du frågor eller inte fått dokumenten, mejla då anders.sjoman@naringslivshistoria.se.

Anmälan på den här sidan kommer att vara öppen till den 15 juli kl 13.00. För att rösträtt ska kunna utövas ska medlemsavgiften vara betald och bokförd senast den 13 juli 2020.

Anmälan till stämman är nu stängd.