Evenemang

Gustav Svensson håller föredrag på Uppsala Rotaryklubb

12 maj 2021, kl 12.00 - 13.00

VISA BILDTEXT
Med avstamp i ett antal olika kundcase berättar arkivarie Gustav Svensson om hur det svenska näringslivets historia bevaras idag och hur historien kan fungera som ett viktigt verktyg i marknadsföring och kommunikation för Uppsala Rotaryklubb.

IKEA, Ericsson, Saab, Volvo, H&M, många är de svenska företag som satt sin prägel här i landet och ute i världen. Historien om det privata näringslivet är en omistlig del av Sveriges historia. Till skillnad från verksamheter i offentlig sektor är det till stor del frivilligt för företag att arkivera och spara sina arkiv. Många företag väljer att ta hjälp av ett näringslivsarkiv för att säkra att deras historia bevaras för all framtid.

Med avstamp i ett antal olika kundcase berättar Centrum för Näringslivshistorias arkivarie Gustav Svensson om hur det svenska näringslivets historia bevaras idag och hur historien kan fungera som ett viktigt verktyg i marknadsföring och kommunikation.

Läs mer på Uppsala Rotarys webbplats