Konferens:
om judiskt företagande och kultur

23 nov 2021, kl 09.00 - 16.00

24 nov 2021, kl 09.00 - 16.00

VISA BILDTEXT
Centrum för Näringslivshistoria och CERGU vid Göteborgs universitet anordnar tillsammans en internationell tvärvetenskaplig forskningskonferens på temat judiskt företagande, transnationella handelsnätverk och lokal kultur i Europa. Anmälan med abstract senast 1 juli.

Centrum för Näringslivshistoria och CERGU vid Göteborgs universitet anordnar tillsammans en internationell tvärvetenskaplig forskningskonferens på temat judiskt företagande, transnationella handelsnätverk och lokal kultur i Europa.

Konferensen ”Jews, Europe, and the Business of Culture” genomförs digitalt, den 23–24 november 2021. Keynote: Gideon Reuveni, professor i modern europeisk historia vid University of Sussex. Anmälan med abstract senast 1 juli.

För vidare info och anmälan, se CfP Jews Europe and the Business of Culture.