KURS:

Digitalt Bevarande & eArkiv

05 mar 2020, kl 13.00 - 16.00

06 mar 2020, kl 09.00 - 12.00

VISA BILDTEXT
Välkommen på två dagars kurs i digitalt bevarande och EArkiv hos oss på Centrum för Näringslivshistoria. Passar både nybörjare och för mer avancerad nivå.

Välkommen till Centrum för Näringslivshistorias kurs i digitalt bevarande och eArkiv 5–6 mars i våra lokaler i Bromma.

Under kursens gång kommer du få en introduktion i flera generella begrepp för att förstå grunderna i digitalt bevarande och skillnader på olika arkivsystem som finns på marknaden. Du kommer dessutom få kunskap om de olika komponenter som ingår i digitalt bevarande. Vidare får du konkreta, strategiska och relevanta tips och tricks på hur du kan arbeta med och förhålla dig till digitalt bevarande. Du kommer att lära dig av kursledare som är verksamma och med expertis i aktuella områden i sällskap av andra kursdeltagare med liknande utmaningar. Kursen är utformad för att passa både nybörjare och de som har redan jobbat med digitalt bevarande. Du väljer själv om du vill gå båda dagarna eller bara en dag.

DAG 1 – INTRODUKTION TILL DIGITALT BEVARANDE

Vi välkomnar dig till en intensiv och lärorik dag med fokus på digitalt bevarande. Du kommer att få lära dig grunderna i digitalt bevarande och eArkiv. Du får ta del av några generella nyckelbegrepp inom eArkivering. Du kommer du få kunskap och förståelse för hur du redan nu kan arbeta med digitalt bevarande utan ett eArkiv, kunskap om de olika komponenter av digitalt bevarande och eArkiv.

SCHEMA 5 MARS (12.30-16.00)

 • Kaffe 12:30
 • BLOCK 1 13.00-13.50: Introduktion till digitalt bevarande och eArkiv, begrepp och definitioner som är bra att känna till, skillnader på eArkivsystem och Centrum för Näringslivshistorias eArkivstrategi.
 • BLOCK 2 14.00-14.50: Vi djupdyker i lagringsstrategier, olika system, kostnader för eArkiv och IT-strategier. Vi diskuterar IT och dess roll i beslut kring eArkiv, strategi om eArkiv, verksamhetsnära eArkiv och digitalt bevarande.
 • Fika
 • BLOCK 3 15.10 -16.00: Vi berättar om olika metadatastandarder som finns och fördjupar oss i den allmänna standarden Dublin Core.
 • Från 16.00: Mingel med vin och tilltugg.

DAG 2 – FÖRDJUPNING

Under dag 2 kommer du att få fördjupad förståelse för digitalt bevarande och eArkiv samt inblick i hur Centrum för Näringslivshistorias e-arkivlösning ser ut. Du lär dig om standarder för digitalt bevarande och hur du kan arbeta med digitala leveranser, framförallt arbete inför leverans. Du kommer att lära dig vilka e standarder, rekommendationer och filtyper som kan ingå i eArkiv. Du kommer även få konkreta, strategiska och relevanta tips och tricks på hur du kan arbeta med och förhålla dig till hela kedjan av digitalt bevarande.

SCHEMA 6 MARS (8.30-12.00)

 • Kaffe 8.30
 • BLOCK 1 09.00-09.50: Du lär dig om hur du kan arbeta med och inför en digital leverans, processer, standarder och även rekommenderade filtyper för långtidsbevarande. Vi går igenom olika tekniker som databärare.
 • BLOCK 2 10.00-10.50: Fördjupning och förarbete av digitala objekt samt informationspaket med fokus på ”born digital”. Du kommer att få lära dig allt om en generell/high level arbetsprocess i digitalt bevarande, vad som ingår i arbete med digitala objekt. Vilka typer av BD-material som du kan stöta på och hur dessa kan hanteras.
 • Fika
 • BLOCK 3 11.10-12.00: Vi berättar om hur Centrum för Näringslivshistoria arbetar med eArkiv och hur vår eArkivlösning är uppbyggd samt ger konkreta och handfasta argument som du kan använda vid implementering av eArkiv på din arbetsplats. Vi går in på nyttan med eArkiv och eftervård av objekt.

PRAKTISK INFO

Passar dig som arbetar som arkivarie, informationsstrateg, projektledare samt ansvariga på alla nivåer som arbetar med morgondagens historia.

Pris dag 1: 2800 kr exkl moms. I avgiften ingår fika, kursmaterial och mingel (vin och tilltugg).
Pris dag 2: 2800 kr exkl moms. I avgiften ingår kursmaterial och fika.
Pris båda dagar: 5200 exkl moms. I avgiften ingår fika, kursmaterial och mingel (vin och tilltugg).

Anmäl dig till p-o.karlsson@naringslivshistoria.se. Glöm inte ange om du vill gå båda dagar eller bara en!