Lunchwebbinarium:
Så gör du inleveranser till arkivet

23 feb 2023, kl 12.00 - 12.30

VISA BILDTEXT
Arkivarierna Anna Karin Eldvik och Krister Hillerud berättar om vad du ska tänka på när du gör inleveranser av arkivmaterial till oss på Centrum för Näringslivshistoria.

Arkivarierna Anna Karin Eldvik och Krister Hillerud berättar om vad du ska tänka på när du gör inleveranser av arkivmaterial till oss på Centrum för Näringslivshistoria.

Om du vill skapa heltäckande arkiv som återspeglar ditt företags eller organisations verksamhet är det viktigt att bestämma vilken information som ska sparas för framtiden – och att därefter verkligen göra det.

Men hur ska det praktiskt gå till: när är pärmarna och filerna redo för arkivet? Vad ska man skicka, och i vilken form borde det ske? Dessa och många andra frågor om våra inleveransrutiner besvaras av arkivarierna Anna Karin Eldvik och Krister Hillerud.

Passar dig som har deponerat ditt företags- eller organisationsarkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

  • När: Torsdagen den 23 februari, kl 12.00 – 12.30.
  • Plats: Online via Microsoft Teams. Vi skickar länken till alla som anmäler sig!

Se webbinariet i efterhand

Presentationen hittar du här