Evenemang

Vår skol­ansvariga Anahi Davila talar på Handikapp­historiska föreningens seminarium

21 nov 2019, kl 12.00 - 18.00

VISA BILDTEXT
Anahi Davila berättar om kvinnor ur näringslivshistorien när Handikapphistoriska föreningen anordnar ett inspirationsseminarium för att uppmärksamma vikten av arkiven i föreningarna.

Var finns kvinnor med funktionsnedsättning i våra arkiv? Anahi Davila berättar om kvinnor ur näringslivshistorien när Handikapphistoriska föreningen anordnar tillsammans med Synskadades Riksförbund Stockholm/Gotland ett inspirationsseminarium för att uppmärksamma vikten av arkiven i föreningarna. Varför är det viktigt att föreningar arbetar med sina arkiv och hur kan man arbeta framåt. Alla dessa funderingar och frågor tar vi upp under eftermiddagen.

HandikappHistoriska Föreningen bildades 1987 och består av enskilda medlemmar och organisationer som alla har ett intresse av att dokumentera och för framtiden bevara historien om hur människor med funktionsnedsättningar levt sina liv, vad som påverkat deras levnadsvillkor och vilka insatser samhället erbjudit.

Läs mer på HandikappHistoriska Föreningens webbplats