Webbinarium:
Cement i 150 år

29 okt 2021, kl 09.00 - 10.00

VISA BILDTEXT
Cementbranschen i Sverige firar 150 år - och det uppmärksammar vi med ett morgonwebbinarium om cementets historia.

I år är det 150 år sedan den svenska cementbranschen startade. Sedan dess har cement och betong blivit allt viktigare för samhällsbyggandet. Men de är också material som väcker starka känslor – inte minst för sin klimatpåverkan.

Om allt detta handlar vårt webbinarium Cement i 150 år, anordnat i samarbete med Cementa. Se hela samtalet här (filmen är 60 min lång):

Cement i 150 år

1871 grundades Skånska Cementaktiebolaget, dagens Cementa. Där och då startade den svenska cementbranschen. Under de 150 år som gått har den inhemska cementen, och slutprodukten betong, använts för att bygga vägar, broar, hamnar, tunnlar, kraftstationer och inte minst bostäder. Men det är också ett material som är lätt att problematisera: det är hårt, opersonligt – och har en negativ klimatpåverkan. Om allt detta handlar vårt webbinarium.

09:00

Webbinariet leds av Anders Houltz, (till vänster) forskningschef på Centrum för Näringslivshistoria, i samtal med Sven-Erik Johansson (till höger), historiskt sakkunnig  på Cementa. De kommer dyka ned i tre viktiga ämnesområden för cementets historia – och framtid! – med en specialgäst för varje block.

09:05
Block 1: Cementet som material

Hur har själva materialet cement utvecklats genom åren. Vad har det för egenskaper, vad är det som gör det så lämpat som byggmaterial för inte minst stora projekt – och vad kommer känneteckna framtidens cement?
 

Detta pratar vi om med Katja Frid, prefekt på Malmö Universitet, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik.

 

09:20
Block 2: Cementet som byggnadsmaterial

Många verksamheter vill säga att ”vi byggde samhället”.  Få kan säga det med samma konkreta innebörd som cementbranschen. Cement, som också är den viktigaste beståndsdelen i betong, finns i nästan allt vi ser omkring oss. Hur gick den utvecklingen egentligen till?
 

Det pratar vi om med Martin Rörby, arkitekturhistoriker och skribent.

09:35
Block 3: Cementets klimat- och hållbarhetspåverkan

Cementet påverkar klimatet – och har så gjort i varierande grad under åren. Hur har den utvecklingen sett ut, hur jobbar cementbranschen idag med  att minska sin klimatpåverkan, och vilka krav kan man ställa på branschen?
 

Om detta pratar vi med Svante Axelsson (till vänster), nationell samordnare Fossilfritt Sverige, och med Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa.

 

09:55
Avslutning

Se hela webbinariet här: