Kunder
Arvid Nordqvist

VISA BILDTEXT
Bild ur Arvid Nordquists historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Webbplatsen anhistoria.se skildrar Arvid Nordquists långa och innehållsrika historia, med anor 130 år tillbaka i tiden. Vårt uppdrag var att berätta och tillgängliggöra handelshusets spännande historia på ett populärhistoriskt sätt och visa vilken roll företaget har spelat i den svenska historien

/Mer text kommer…/