En av våra kunder
LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag)

Centrum för Näringslivshistorias samarbete med gruvjätten LKAB påbörjades 2013 då vi fick uppdraget att inventera och föreslå åtgärder för gruvbolagets företagsarkiv i Kiruna. Det har resulterat både i arkivkarta över vad LKAB har på plats själva och i en rejäl jubileumsbok.

LKAB:s historiska material i Kiruna var osorterat när Centrum för Näringslivshistorias arkivkonsulter kom dit, men det var samtidigt fyllt med unikt material som bevarats i mer eller mindre orört skick. Sammantaget utgör det en ovärderlig skatt för både lokalhistorien och historien om hur Sverige blev rikt.

Inför sitt 125-årsjubileum 2015 ville LKAB presentera sin historia i form av en bok. Valet att sammanställa denna ”LKAB-bibel” som den kallades internt föll på Centrum för Näringslivshistoria, som i nära samarbete med LKAB skapade Boken om LKAB – Den svenska nationalrikedomen. 

Boken om LKAB är ett praktverk om 250 sidor, en riktig ”coffee table”-bok, med ca 300 bilder ur företagets arkiv och med texter av Karin Jansson Myhr på Centrum för Näringslivshistoria samt ett flertal externa forskare. Tillsammans berättar de historien om ett av de äldsta och mest framgångsrika industriföretagen i Sveriges näringslivshistoria, från 1600-talets malmbrytning via grundandet 1890 fram till idag.

För bokens design svarade Johan Sandell på kommunikationsbyrån Someguys.

Anders Sjöman

Uppdrags- och kommunikationschef, vice vd
ETT EXEMPEL PÅ:
ArkivkonsultBok