En av våra kunder

Vattenfall

VISA BILDTEXT
Foto: lennart Nilsson. Bild ur Vattenfalls historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Vattenfalls långa historia och betydelse för utvecklingen i Sverige skildras på en webbplats där Centrum för Näringslivshistoria ansvarat för innehållet tillsammans med Vattenfalls kulturarvskommitté.

För drygt 100 år sedan började Sverige att elektrifieras på allvar. Staten tog ett ledande ansvar för utbyggnaden av den svenska vattenkraften och Kungliga Vattenfallsstyrelsen bildades. Nu finns Vattenfalls historia berättad på två webbplatser: den engelskspråkiga history.vattenfall.com och den svenskspråkiga historia.vattenfall.se

Läs om hur vi hjälper företag att formulera sin historiska berättelse och sitt strategiska historiebruk.

Här skildras inte bara åren av vattenkraftsutbyggnad, utan även hur Vattenfall satsat på kärnkraftverk och alternativa energikällor. Och hur bolaget utvecklats från ett statligt affärsverk till ett av Europas största energibolag.

Webbplatsen har producerats av Centrum för Näringslivshistoria i nära samarbete med Vattenfalls Kulturarvskommitté. På webbplatsen finns cirka 50 historiska artiklar, ett trettiotal filmer och 300 bilder.