Anna Ohlsson

Tidigare forskningssekreterare hos Centrum för Näringslivshistoria.