Vi hjälper dig att både
bevara och berätta din historia.

 

Vi på Centrum för Näringslivshistoria har en lång erfarenhet av att hjälpa verksamheter att skapa strukturerade arkiv och utifrån det arbeta med strategiskt historiebruk. Här kan du läsa mer om hur vi jobbar. 

Centrum för Näringslivshistoria har över 40 års erfarenhet av att skapa strukturerade företagsarkiv – såväl fysiska som digitala – för några av Sveriges största företag. Vi har en bred kunskap om insamling, bevarande och berättande som enkelt kan skräddarsys efter vad varje verksamhet behöver, stor som liten, ung som gammal. 

Våra arkivtjänster: Du äger arkivet, vi sköter servicen

Alla företag, oavsett om det är ett eller etthundra år, har en unik historia, som ingen kan kopiera. Och den syns i de handlingar som alla verksamheter skapar, såväl fysiskt som – vanligast numera – digitalt. Vi talar om protokoll och beslutsunderlag från stämmor, styrelser och ledningsgrupper. Om projektplaner, personalhandlingar, personaltidningar, korrespondens, reklamkampanjer, kundtidningar, offerter – och om bilder, mängder av bilder.

När vi hjälper våra kundföretag att skapa ett historiskt arkiv startar processen oftast med inventering för att se vilka handlingar som är viktigast i just det här fallet, i olika arkivutrymmen och andra lokaler där företaget förvarar material. Våra professionella arkivarier inventerar, gallrar, ordnar och förtecknar olika typer av material och bygger upp ett lättillgängligt arkiv som enkelt kan fyllas på.

Efter att vi hjälpt dig koppla greppet om din verksamhets historia har du ett strukturerat företagshistoriskt arkiv.  Oavsett om du sen väljer att ha kvar arkivet hos dig själv eller låter oss ta hand om det, det en unik resurs för företagets interna och externa varumärkesarbete. Ett ordnat arkiv kan dessutom vara en förutsättning för att kunna uppfylla juridiska och affärsmässiga åtaganden.

Eftersom historia skapas hela tiden hjälper vi dig även att sätta bevarandeplaner, djupintervjua dagens medarbetare och att regelbundet arkivera allt ditt webbmaterial.

Typiska arkivtjänster från oss är:

Redaktionella tjänster: Historiskt berättande som bygger dagens affär

Ett företags egna historia är en berättelse som stärker företagets varumärke och organisation. ”History marketing” kallar vi det för när organisationer använder energin i en sann historia som en strategisk resurs. Väl berättad ger den kraft till både marknadsföring och medarbetare.

Alla företag har en historia. En berättelse som är unik för verksamheten. Och som alltid är värd att berättas för att bygga förtroende och skapa affärer, det vi kallar history marketing.

Med ett välordnat historiskt arkiv har du närmast oändliga möjligheter att lyfta dina berättelser. Men även om ditt historiska material är utspritt och osorterat kan vi hjälpa. Våra arkivarier och redaktörer är proffs på att göra research, tolka ditt historiska material, sätta det i ett sammanhang och lyfta fram det som bygger en god historia. Vi jobbar med bekräftat berättande, att berätta intressant företagshistoria utifrån ett autentiskt källmaterial.

All history marketing utgår från ditt företags mål och vad du vill uppnå med det historiska berättandet men oavsett vilka kommuni­ka­tions- eller varumärkesmålen är hjälper vi dig att identifiera historiska berättelser som förstärker bilden. Vi startar ofta med ett arbetsmöte där vi till­sam­mans sätter ramar och synopsis, utifrån vilken  vi på Centrum för Närings­livs­historia hjälper dig att berätta en företagshistoria som är både intressant, relevant och sann

På sistone har vi gjort detta för t ex ICAAlecta och Svenska Bostäder.

Vi arbetar utifrån en tre-stegs-process för history marketing:

Per-Ola Karlsson

Konsultchef

Anders Sjöman

Uppdrags- och kommunikationschef, vice vd