Tack för din anmälan!

Kom igång med digitalt bevarande

VISA BILDTEXT
Bild ur Skandias historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Tack för att du vill komma på vårt seminarium om digitalt bevarande. Vi ses den 20 november!

Till startsidan