Bevara ditt företags historia
Inventera och värdera ditt företags material

VISA BILDTEXT
Lorem ipsum dolor.

När vi hjälper våra kundföretag att skapa ett historiskt arkiv startar processen oftast hos kunden med inventering av olika arkivutrymmen och andra lokaler där företaget förvarar material.

Det är inte alltid ett företag har allt sitt historiska material samlat på en lokal. Ibland kan det istället handla om flera geografiskt åtskilda platser. Ofta finns materialet även utspritt på varje enskild plats. Det första steget i att skapa ett strukturerat företagsarkiv är därför ofta att inventera vad som finns och kartlägga var det finns.

Våra erfarna arkivarier bedömer sedan materialet och väljer ut vad som ska bevaras. Kunden avgör om det utgallrade materialet ska slängas eller inte. I de flesta fall flyttas sedan historiskt värdefullt material över till våra arkivlokaler, som uppfyller Riksarkivets högt ställda krav på klimat och säkerhet. Historiska bilder och filmer förvaras vid 12 grader C i särskilda klimatarkiv.