Arkivforskning:
Minnen av ett varv

VISA BILDTEXT
Forskaren Mikael Josephson djupdyker i Finnboda Varvs historia. Foto: Alexander Ruas.

Mikael Josephson, numera pensionär men tidigare verksam inom Stockholms stad, djupdyker just nu i Finnboda Varvs historia. Resultatet ska presenteras i en bok som kommer ut under 2020.

Texten publicerades i vår tidskrift Företagshistoria nr 4 2019.

Prenumerera på tidskriften Företagshistoria!

Finnboda hamn är ett nytt och populärt bostadsområde i Nacka. Området har dock sjudit av liv långt innan det exploaterades för bostäder. Läget vid Stockholms inlopp gjorde det lämpligt för varvsindustri och redan 1878 startade Bergsunds Mekaniska Verkstad ett varv här. 1916 startades AB Finnboda Varf som snabbt utvecklades till att bli ett av landets största, innan dålig lönsamhet till slut gjorde att företaget sattes i konkurs 1991.

I början av 1970-talet arbetade cirka 700 personer på varvet. En av dessa var Mikael Josephson som mellan 1974 och 1977 arbetade där som plåtslagare. Under sista året hade han ofta kameran med sig och dokumenterade, med företagets tillstånd, arbetet på varvet. Tillsammans med en annan fotointresserad kompis visade han sedan bilderna i en utställning på Stockholms stadsmuseum.

Läs mer om hur du söker i våra arkiv.

När han nu, drygt 40 år senare, har pensionerat sig har han tagit upp intresset för sin gamla arbetsplats igen och jobbar på en bok om varvets historia. Boken ska till stor del bygga på bilder men kompletteras med text om både själva varvets historia och om fartygen som producerades där. Mikael ägnar därför mycket tid åt varvets arkiv som återfinns hos Centrum för Näringslivshistoria.

‒ Jag har gått igenom alla fotografier och tittar mycket på ritningar, främst generalritningar där man ser en hel båt i ett stycke. Men det kan också vara brev som är intressanta, berättar han. En sådan intressant korrespondens handlar om en båt som beställts från Ryssland precis innan revolutionen 1917, men när båten är färdig vet man inte vart den ska levereras eftersom beställarna är oroliga att den ska konfiskeras om den kommer till Sankt Petersburg. Den berättelsen och mer om varvets historia får vi förhoppningsvis ta del av hösten 2020 när den färdiga boken kommer ut på Trafiknostalgiska förlaget.

Vill du också forska i något av våra arkiv? Då går det utmärkt att höra av sig till vår servicedesk Bild- och faktasökbildochfakta@naringslivshistoria.se