Nyheter

Atlas Copco 140 år

Den 21 februari 2013 fyller Atlas Copco, ett av Industrisveriges främsta bolag, 140 år.

Från ett företag med verkstäder i Stockholms innerstad, (i dag Atlasområdet) vid stambanan för närhet till järnvägstransporter, har företaget utvecklats till en världskoncern med betydelse på alla kontinenter. Historien har varit fylld av entreprenörskap, innovationer och framgångsrika vägval. Någon gång har det gått mindre bra, men Atlas Copco har stadigt kommit igen.

Så firar Atlas Copco

Insikt om betydelsen av den egna historien gör att man firar med eftertryck. Högtidsdagen uppmärksammas stort i nybyggda huvudkontoret i Nacka, men också på Nasdaq i New York, där Atlas Copco ringer in börsdagen.

Centrum för Näringslivshistoria har producerat en företagshistorik för webben, som i olika teman presenterar Atlas Copcos historia www.atlascopco.com/history/. Där finns produktutvecklingen, teknikskiftena och alla de platser man är närvarande på idag. Atlas Copco ger också ut en jubileumsbok med utgångspunkt i den starka kultur som präglat och fortfarande präglar företaget.