Nyheter

HMS16: Att arbeta med sin svenska historia – globalt.

Från History Marketing Summit 2016, ett samtal på temat history marketing mellan Ben de Vries, Ericsson, och Patrik Nygren-Bonnier, IKEA, lett av Anders Houltz, forskningssekreterare på Centrum för Näringslivshistoria.

Hur svenska företag med lång historia arbetar med att lyfta fram just denna svenska historia diskuterade Ben de Vries, Ericsson, och Patrik Nygren-Bonnier, IKEA, i ett samtal lett av Anders Houltz, forskningssekreterare på Centrum för Näringslivshistoria.

Lästips: Så använder Ericsson sin historia

Lästips: IKEA gör museum om hur allting började.

Ben de Vries började sin presentation med att slå fast att Ericssons historia handlar om framtiden för en sammanlänkad värld till vilken man vill tillhandahålla prisvärda tekniska lösningar.

I marknadsföring använder Ericsson gärna sin historia inte minst i filmer som till exempel ”On the line” från 2012 där företagets historia berättas genom arkivmaterial. Lars Magnus Ericsson trodde själv mycket på arkivering och därför finns en stor mängd material bevarat som möjliggör history marketing. Sedan ett flertal år bevaras och berättas Ericssons historia av Centrum för Näringslivshistoria – ett samarbete som man är nöjda med och som bland annat resulterat i historiesajten ericssonhistory.com.

Till årets 140 års jubileum skapade man kampanjen ”140 years of inovating ahead” där man vill visa att företaget är och har varit mer än bara mobiltelefoni. Man ville lyfta fram hur kunderna förändrats genom tiderna och hur de i framtiden kommer se ut i ett allt mer uppkopplat samhälle – och hur produkterna för det kommer att kunna se ut.

Filmen ”1876: A marriage of minds” berättas Ericssons 140 år genom Lars Magnus och Hilda Ericssons kärleksfulla och affärsmärssiga korrespondens (När L M reste runt så stannade Hilda kvar i Sverige och tog hand om företaget) och grundades på material som Centrum för Näringslivshistoria tagit fram.

”Det mesta är ännu ogjort.” Patrick Nygren från IKEA Sverige inledde sitt föredrag med att citera Ingvar Kamprad som likt sitt företag beskrevs av Nygren-Bonnier som ”gammal i kroppen men ung i sinnet” och med en syn på historien som något man kan klättra på till framtiden det vill säga att det som var revolutionerande när Kamprad började sin verksamhet som 17-åring 1943 fortfarande kan ses som modernt än idag. När

IKEA har sedan starten sett sig som på de många människornas sida – idag kallat ”People and planet friendly” och man jobbar mycket med att lyfta fram historien idag. Nygren-Bonnier berättade bland annat att när IKEA 1948 började tillverka möbler så stötte designern Gillis Lundgren på ett problem när han skulle få in ett nytt bord i sin bil. Lösningen blev att såga av benen och så skapades de idag välkända platta paketen.

Företagets identitet från starten finns i sortimentet där funktion, kvalité, hållbarhet och pris som ska passa alla och en ny produkt måste vara bättre än den föregående på alla punkter.

Historien är en viktig del för det multinationella företaget då IKEA-varumärket är starkt förknippat med och har en gemensam historia med Sverige. Det nyöppnade IKEA museet blandar företagets rötter, berättelser, nutid, dåtid och framtid.

I det efterföljande samtalet diskuterade man hur man som multinationellt företag kan behålla sin ”svenska essens”. Nygren-Bonnier menade att länders nationella identitet mer och mer definieras av företag och näringslivet på så sätt sprider bland annat IKEA ”svenskhet” i resten av världen.

De Vries från Ericsson talade om vikten av att ta in den lokala kulturen på de platser där man etablerar sig samtidigt som man i företaget generellt har svenska värderingar. Dessa två bör dock blandas för att minska risken för rättsliga eller kulturella konflikter. Båda ansåg de att Sverige i det internationella näringslivet ses som ett trovärdigt land att göra affärer med.

Båda företagen har grundare som i vissa fall får representera hela organisationen – och till viss del Sverige utomlands. Enligt De Vries har detta aldrig lett till att nuvarande ledare överskuggas av de gamla medan Nygren-Bonnier ser att det i fallet med Ingvar Kamprad är svårt att se förbi honom, då hans som en farfar för hela nationen.

Om talarna

BEN DE VRIES, ERICSSON
Ben kom till Ericsson 2001, där han bl a lett Ericssons Experience Marketing Team, tagit fram event-koncept och lett projekt som Mobile World Congress, Volvo Ocean Race och Ericsson Studio. Han startade det taktiska marknadsteamet för sub-Saharan Afrika och blev 2014 Head of Brand Management. Ben kommer bl a tala om hur Ericsson drar global nytta av historiesajten www.ericssonhistory.com.

PATRIK NYGREN-BONNIER, IKEA
Marknadschef för IKEA Sverige som tidigare arbetat inom Swedbank-koncernen som försäljnings- och Marknadschef på Swedbank Försäkring, och i många år på reklambyråer, bl a som grundare av Vargen Reklambyrå. Från IKEAs varumärkesbyggande kommer han bl a berätta om arbetet med det nyöppnade IKEA museet i Älmhult.