Bergendahls företagsarkiv –
nu på plats hos Lokalhistoriska arkivet i Hässleholm

VISA BILDTEXT
I arkivet. Fotograf Emma-Sofia Olsson.

Ett nytt företagsarkiv för Bergendahls, som ställts samman av Centrum för Näringslivs­historia, deponerades våren 2022 hos Lokal­historiska arkivet i Hässleholm. Därmed får Hässleholms­företagets rika historia, som löper över fyra generationer Bergendahl, en permanent plats dit framtidens forskare kan vända sig – och där det 100-åriga företaget kan fortsätta fylla på med nytt material.

Det var 1922 som Mikael Bergendahl startade en margarin­agentur. Idag känner vi företaget kort och gott som Bergendahls. Det familjeägda företaget, med bas i Hässleholm och aktiva i handels- och livsmedels­branschen över hela landet, firade därmed 100 år 2022. Inför jubileet fick Centrum för Näringslivs­historia i uppdrag att samla det historiska material som fanns i organisationen och skapa ett professionellt arkiv, som skulle vara lättill­gängligt och lätt att återsöka i.

Det insamlade materialet ordnades och förtecknades hos Centrum för Näringslivs­historia i Bromma – och deponerades sedan hos Lokalhistoriska arkivet i Hässleholm. Arkivet överlämnades officiellt vid en jubileums­tillställning 16 maj 2022, där familjen Bergendahl, delar av lednings­gruppen och många Bergendahls­veteraner närvarade.

Dessutom: ett jubileumsmagasin

Under 2021 sålde Bergendahls grossist­delen av sin verksamhet till bransch­kollegan Axfood. Historiskt har grossist­verksamheten varit bärande för företaget – men djärva satsningar och om­ställningar är en lika bärande del av företagets historia. Det vittnar det nyskapade arkivet om – och den berättelsen förmedlades även i ett jubileums­magasin som Centrum för Näringslivs­historia tog fram för Bergendahls 100-årsjubileum.

Magasinet delades ut för första gången på jubileums­lunchen och har sedan distribuerats till alla anställda.

För mer information