Nyheter

Dramatiskt om handelns kollektivavtal

Svenska handlare organiserade sig redan 1883 för att möta samhällsförändringar. Men vägen därifrån till dagens arbetsgivarorganisation Svensk Handel har tidvis varit dramatisk.

I Handelns kollektivavtal över tiden ger fil dr Anna Ohlsson en bred kronologiskt upplagd skildring av utvecklingen från 1930-talets ”järngaranti” och handlarskepsis mot facklig verksamhet över huvud taget. Snart mognar acceptansen av kollektivavtalen som meningsfull förhandlingsform. När vi närmar oss nutid kommer nya frågor upp: som jämställdhet och arbetarskydd. Och med internationaliseringen möter vi förhandlarnas reaktioner när utländska företag utan svensk förhandlingstradition gör insteg på marknaden.

Fil dr Anna Ohlsson sätter in händelseförloppet inom handelns område i ett brett samhällsperspektiv. Inte bara den politiska historien, utan också tekniska framsteg och våra förändrade sociala vanor har haft avgörande påverkan på villkor och relationer inom handeln.

Handelns kollektivavtal över tiden är producerad av Centrum för Näringslivshistoria åt Svensk Handel.