Nyheter

En stor profil har lämnat oss

Peter ”Pirre” Wallenberg har avlidit och vi har på Centrum för Näringslivshistoria förlorat en supporter till vår verksamhet. En person med långa perspektiv som förstod värdet av företagens historia. Samtidigt en historieberättare med glimten i ögat.

Ett par gånger hade vi glädjen att träffa Peter Wallenberg. Första gången dök han upp i våra lokaler för att hjälpa mig och Anders Gidlöf att sortera bilder från hans tid som chef för Atlas Copcos dotterbolag i dåvarande Rhodesia. Det tog inte lång stund innan historierna började flöda; äventyren serverades med en ofta dråplig detaljrikedom.

Eftersom det var ett litet försäljningsbolag med lokal verkstadsservice på produkterna och i ett uppbyggnadsskede, fick Peter själv ofta kavla upp ärmarna och ge sig ut och knyta kontakter och se kundernas problem på plats. Det rådde en ständig brist på riktiga reservdelar; maskiner hölls ihop och hölls i drift på många olika sätt: ståltråd, snören, tuggummi etc. Ett annorlunda hantverkskunnande…

En mer okänd sida hos Peter Wallenberg var att han under 1960-talet engagerade sig i produktioner av reklamfilmer för Atlas Copco i Rhodesia och i Skottland. Det var första gången ett sådant utpräglat business-to-business-företag gjorde reklam via vanliga konsumentkanaler. Idén till reklamfilmerna fick Peter slåss för hos centrala företagsledningen i Stockholm. Ändå blev filmerna framgångsrika när de sändes i lokala TV-stationer.

Peter Wallenberg var en av dem som tidigt förstod den nya globala utmaningen för svenska storföretag – som vi befinner oss mitt i – och framför allt vad som skedde i Kina, där han ju också kom att bli mycket avhållen.

En stor del av Peter Wallenbergs livsgärning ligger i att han konsoliderade familjesfären och inte minst förmerade stiftelsekapitalet. Maktstrukturen förnyades och i sann meritokratisk anda öppnade han dörren för nya krafter på viktiga poster. Till skillnad från tidigare generationer av familjen fick han lära sig att dela ägaransvaret med sina anställda företagsledare. Det blev högre i tak i sfären.

En hel del av denna berättelse nådde en större publik med Gregor Nowinskis lysande program i SvT om familjen Wallenberg. Peter W berättade där känslosamt om utmaningarna som han fick ta när han greppade rodret efter pappa Marcus, som aldrig riktigt trott på sonens förmåga att leda sfären.

Vilken revansch Peter Wallenberg tog!

Ser nu fram emot att någon skriver boken om en av våra stora personligheter inom näringslivet.