Alexander Husebye

VD

Alexander Husebye, Centrum för Näringslivshistorias vd.

Professor Håkan Lindgren får Näringslivshistoriska priset 2022

Professor Håkan Lindgren får Näringslivshistoriska priset 2022. Han får det för mångåriga insatser som ledande näringslivshistoriker och akademisk institutionsbyggare.

Till minne av Lars Bergstig

Tidigare styrelseordförande i Föreningen Stockholms Företagsminnen Lars Bergstig har avlidit. Som borgarrådssekreterare var han aktiv i att utforma idén som är ursprunget för all vår verksamhet idag.

Uppdaterad sajt om bröderna Nobels oljebolag

Historien om Bröderna Nobels oljebolag, Branobel, finns att läsa på en uppdaterade sajten www.branobelhistory.com.

Arkivet berättar covidkrisens sanna historia

Under coronakrisen har olika aktörer snabbt velat tolka in större förändringar och skiften i samhällslivet till följd av pandemin. Inte sällan har intressegrupperingar läst in sin egen gamla käpphäst i krisen – och utifrån den formulerat lösningar för en värld post-corona. Men ska vi dra bestående lärdomar behövs både historisk kunskap och dokumentation av vad som faktiskt skett.

Nytt från förlaget: Staten och kapitalet

Mats Larssons ”Staten och kapitalet” är den tredje boken i Förlaget Näringslivshistorias klassikerserie. Den nya versionen har kompletterats ned ett nytt förord skriven av bokens författare.

Till minne av Hans De Geer

En person som på flera sätt har haft stor betydelse för Centrum för Näringslivshistoria har gått bort. Professor Hans De Geer, Stockholm, avled den 10 juni i en ålder av 76 år.

Näringslivshistoriska priset 2021

Nu är det dags att nomi­nera kandidat till Närings­livs­histo­riska priset 2021! Pris­summan om 100 000 kronor delas ut till den eller de som gjort bestående insatser för att lyfta svensk närings­livs­historia och visat på de svenska före­tagens bidrag till det gemen­samma samhälls­bygget.

Ny bok: ”Immanuel Nobel & Söner – Svenska snillen i tsarernas Ryssland”

Bengt Jangfeldt berättar om familjen Nobels okända företagsimperium i en ny bok. Boken är slutresultatet av över 10 års lång internationellt arkivprojekt där ett tidigare okänt arkiv från bröderna Nobels oljeföretag i Baku spelar central roll.

Arbetar­rörelsen måste fortsätta tro på sin historia

Liksom den svenska modellen byggt på dialog mellan olika intressen måste näringslivets och arbetslivets historia förstås som en helhet. Vi ser därför med oro att ARAB skär ned sin personal och verksamhet.

Premiär för Näringslivshistoriska priset

Nu kommer priset som uppmärksammar alla som lyfter de svenska företagens historia: Näringslivshistoriska priset som delas ut för första gången av Centrum för Näringslivshistoria den 5 september 2019.