Till minne av
Bo Damberg

VISA BILDTEXT
Bo Damberg

Tidigare ledamoten i Centrum för Näringslivshistorias styrelse, tillika hedersmedlemmen Bo Damberg har gått bort i en ålder av 85 år. Han var som representant för Handelsbanken under många år en pelare i styrelsen genom sitt engagemang för vår sak – att bevara och presentera näringslivets historia.

Av stor betydelse var hans knivskarpa analysförmåga vilket kom till nytta både i stadgearbete och i ekonomiska spörsmål.

Bo Dambergs eleganta formuleringskonst stod för många höjdpunkter under styrelsemötenas diskussioner och vi minns hans engagemang med värme. Våra tankar går till hans hustru Margareta samt sönerna Martin och Fredrik.

Alexander Husebye, vd