Till minne av
Britt Ullestad

VISA BILDTEXT
Britt Ullestad

Centrum för Näringslivshistorias hedersmedlem Britt Ullestad har gått bort i en ålder av 73 år. Hon var som mångårig VD-sekreterare på Arla starkt engagerad i att Centrum för Näringslivshistoria fick ta hand om företagets stora och innehållsrika historiska arkiv när man flyttade från sin dåvarande adress på Torsgatan.

Med sitt genuina personliga intresse och sina stora kunskaper om företagets historia kunde hon alltid inspirera till historieberättandet och tipsa om arkivfynd. På hennes initiativ kom många ytterligare leveranser av unika material till oss i Bromma.

Britt var en kär vän som så ofta som möjligt dök upp på våra stämmor och andra publika arrangemang.

Alexander Husebye, vd